”Blogi, joka ei kerro sitä samaa mitä muutkin.”

Uutta luomme uusilla rakenteilla

14.8.2014

Uutta luomme uusilla rakenteillaUuden luominen voi olla kivuliasta ja viedä hapoille, mutta se kannattaa.

Kaksi kolmesta suomalaisesta yrityksestä myllää organisaationsa uusiksi tänä vuonna.

Kevyen pintaremontin sijaan kannattaa ottaa rälläkkä käteen ja luoda tuloksentekokyvyn kohentamiseksi uusia rakenteita.

Uuden luominen voi olla kivuliasta ja viedä hapoille, mutta se kannattaa.

Fazer on yhdistänyt markkinoinnin ja viestinnän.

Luja-yhtiöt on esimerkki yrityksestä, joka muuttuu 100-prosenttisesti tuotantolähtöisestä yrityksestä 100-prosenttisesti asiakaslähtöiseksi.

Olvi on löytänyt merkitysbrändin myyntiä, markkinointia ja viestintää ohjaavaksi pelintekijäksi.

Vaisala on ottanut big datan haltuun ja pyörittää globaalisti markkinoinnin automaatiota.

Markkinointi-instituuttia oltiin syömässä elävältä, mutta niin se vain onnistuneesti löysi uuden liikeidean ja uuden toimintatavan.

Päätökset näille strategisille ratkaisuille tulivat ylimmästä johdosta ja/tai hallitusten aloitteesta sekä tuella. Havaintona oli, että maailma ympärillä on muuttunut peruuttamattomasti.

Kukin yritys löysi omiin lähtökohtiinsa – historiaan, sielunmaisemaan, osaamiseen ja asiakkaisiin – perustuvan uuden mallin. Rakenteellisilla muutoksilla on syntynyt uutta filosofisesti, kulttuurisesti ja toiminnallisesti. Ja tuloksellisesti.

Viiden kohdan ohjelma uuden luomiseksi:

1. Organisaation oman mallin hahmottaminen

Asiakas keskiöön. Valitse suunta, mihin aiot edetä. Määrittele brändi selkokielisesti. Lopputuloksena syntyy yrityksen lähtökohtiin perustuva ekosysteemin hahmotelma eli tavoitekuva.

2. Osaamisen lähtötason mittaus

Selvitä mitä yksilöllistä osaamista yrityksessä on ja minkälaista funktio-osaamista? Mikä on markkinoinnin, myynnin, viestinnän ja ict:n yhteispelin taso ja edellytykset? Miten se peilautuu asiakkaiden tarpeisiin?

Läpivalaise heikkoudet ja vahvuudet. Onko yritys valmiina tulevaisuuden haasteisiin? Onko yrityksessä yksilöä, joka voisi nousta funktioiden yläpuolelle,  integraattoriksi? Vertaa osaamisprofiilia tavoitekuvaan.

3. Työkalut käyttöön

Hanki tarvittavat työkalut osaamisprofiilin ja tavoitekuvan pohjalta. Poikkifunktionaalista yhteistyötä edistävät työkalut ja mittarit ohjaavat tekemään yhdessä uudella tavalla. Ota uusi yhteinen sanasto työn alle. Samoin sisäinen brief-työkalu. Työkalut auttavat myös tuomaan yrityksessä olevan osaamispotentiaalin pintaan.

Viritä myös palveluntarjoajasi kehittämään verestä ajattelua uusilla työkaluilla: esimerkiksi monikanavainen luova brief, joka perustuu asetettuihin tavoitteisiin, eikä yksittäisen toimiston tarjoamaan.

4. Uuden toimintamallin käynnistäminen

Kehitys siiloutuneesta yksilöllisestä I-osaamisesta kohti yhteistä, rajat ylittävää T-osaamista alkaa. Uusi näkyy arjessa. Myyntijohtaja ja asiakasviestijä löytävät toisensa. Markkinointipäällikkö ja ict-asiantuntija nauttivat työstään.

Brändi ja työkalut antavat vastauksia ja auttavat yli vaikeuksien. Syntyy uusia työkäytäntöjä. Yrityksessä olevasta osaamisesta saadaan enemmän tehoja. Hyödynsaajia ovat operatiivinen taso, johto ja asiakkaat.

5. Mittaa kehittymistä, kehitä edelleen

Ota mittarit, joilla aloitit, uudelleen käyttöön. Mittaa kehittymistä kaikilla tasoilla. Tee löydöksiä ja havaintoja. Kehitä edelleen. Mittaa myös asiakastyytyväisyyttä. Lähestyt pistettä, jossa markkinoinnillisuus on yrityksen yhteistä osaamista. Eikä vain funktio, jota se sporttinen kaveri vetää.

Kirjoittaja Markku Vierula on Vierula Consulting Oy:n perustaja, creative, tietokirjailija ja huolissaan yritysten käyttämättömistä mahdollisuuksista.

Teksti on julkaistu myös Markkinointi & Mainonnan numerossa 9/2014. Ao. keissit esitellään seikkaperäisesti teoksessa Suuri Integraatiokirja, markkinointi, myynti ja viestintä (Talentum 2014)

Avainsanat: , , , , , , , , , ,


Markku Vierula

Markku Vierula
Yrittäjä, konsultti, kirjailija, creative, kirjoittaja, luennoitsija, kouluttaja, hallitusammattilainen.


Arkistot