”Blogi, joka ei kerro sitä samaa mitä muutkin.”

3 x 3 pointin blogikirjoitus muutoksesta

20.11.2014

3 x 3 pointin blogikirjoitus

Syksyn aikana olen käynyt puhumassa/luennoimassa/kouluttamassa yrityksissä markkinoinnin, myynnin ja viestinnän yhteispelin edistämisestä.

On vedetty avointa koulutusta. On tavattu suuren, pörssissä noteeratun monialayrityksen johtoa. On kehitetty toimistojen osaamista ja luotu uutta ajattelua b-to-b –sektorilla. On pohdittu viestinnän ammattilaisten suhdetta markkinointiin. Liikettä on tapahtunut taktisella ja strategisella tasolla.

Päällimmäiset havainnot voi puristaa kolmeen pointtiin:

  1. markkinoinnin ja myynnin suhde on lämpenemässä
  2. ei ole myyntiä ilman hyvää viestintää
  3. markkinoinnillinen ymmärrys on näistä osa-alueista heikoimmissa kantimissa

Näistä havainnoista voimme vetää edelleen kolme johtopäätöstä:

  1. markkinointi voi toimia osaamisalueena vasta kun se ymmärretään ja sitä osataan. On tiedettävä mitä ovat segmentointi, targetointi ja positiointi
  2. viestintä on keskeinen menestystekijä, niin sisäisesti kuin ulkoisesti
  3. b-to-b -sektorilla markkinointi on väärinymmärretty osaamisalue

Sama kolmen kohdan päätelmäketjuna. 1. Menestykseen ei tarvita kuin hyvää tuotetta ja hyvää viestintää. 2. Hyvä viestintä (keinoja ja välineitä kyllä piisaa) taas edellyttää kohderyhmän tuntemista. 3. Kohderyhmän tunteminen / arvon löytäminen on taas markkinoinnillista osaamista. Kun nämä ovat kunnossa, edellytykset myynnille ovat olemassa.

Tilaisuuksissa on vahvasti noussut esille tarve luoda uusia, yhteisiä toimintamalleja. Uusien työkäytänteiden luomista ja käytäntöön siirtämistä edeltää kuitenkin aina ajatus uudesta. Kuka sen muutosajatuksen synnyttää sinun yrityksessäsi?

Avainsanat: , , , , , , , , ,


Markku Vierula

Markku Vierula
Yrittäjä, konsultti, kirjailija, creative, kirjoittaja, luennoitsija, kouluttaja, hallitusammattilainen.


Arkistot