”Blogi, joka ei kerro sitä samaa mitä muutkin.”

Strategia ja jalkautus yhdeltä luukulta, 2 x 3 pointtia

13.3.2015

PK-sektorilla, erityisesti b-to-b yrityksissä, eletään kohtalokasta muutosvaihetta. Pitäisi nähdä suunta, mihin edetä. Luoda strategia sinne pääsemiseksi. Tuote- ja tuotantolähtöisyydestä on otettava pitkä harppaus asiakaslähtöiseen ajatteluun ja toimintaan. Lupauksia ja sanomia täytyisi kirkastaa.

Verkon rooli pitäisi soveltaa kilpailutilanteen vaatimusten mukaiseksi. Yhtä kaikki: puristaa nopeassa tahdissa yhteen asioita, jotka ovat kiinteästi kohtalonyhteydessä toisiinsa.

Kokonaisuus voidaan jakaa kolmeen isompaan osaan:

  1. strategia (brändin, kohderyhmien ja position määrittely)
  2. yrityksessä olevan osaamisen arviointi, asiakastuntemu
  3. strategian / brändin jalkautus

Tämä kokonaisuus ja nämä vaiheet on perusteltua ostaa ”yhden luukun” -periaatteella.

  1. koska strategiasta markkinoille menoon vaiheen pitää olla ripeä
  2. strategia ja luova sisältösuunnittelu toimivat yhdessä, toisiaan inspiroiden
  3. tehollisuus on näin toimien korkeampaa luokkaa

Sisältömarkkinointi, joka on myynnin keskeinen edellytys, edellyttää jatkuvaa aktiivisuutta. Kun sisällön tuottajat ovat tiukasti kiinni yrityksen strategiassa ja tuotteissa, on myös suunnittelu ja tuotanto oikeaan osuvampaa ja ketterämpää. Välikäsien kautta syntyy väärinkäsityksiä, ajanhukkaa ja ylimääräisi kuluja.

Olen nyt ollut mukana parissa ylläkuvatussa kehittämishankkeessa. Vierula Consulting auttaa kirkastamaan strategian – ja viemään sen markkinoille. Verkostomme avulla kokoamme asiakkaallemme tiimin, jossa on oikeaa osaamista, oikeaan aikaan: asiakas maksaa vain olennaisesta.

Avainsanat: , , ,


Markku Vierula

Markku Vierula
Yrittäjä, konsultti, kirjailija, creative, kirjoittaja, luennoitsija, kouluttaja, hallitusammattilainen.


Arkistot