”Blogi, joka ei kerro sitä samaa mitä muutkin.”

Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän integraatio, Executive Summary

10.12.2015

Mitä:

Organisaation kokonaisvaltaista, yhteisen osaamisen kehittämistä laittamalla asiakkuudet ja sidosryhmät keskiöön. Yrityksissä on jo paljon tiedollista, teknistä, taidollista, taktista jne. osaamista. Vain yhteispeli puuttuu.

 

Miksi:

Menestyäkseen yrityksen on kyettävä siirtymään teollisen ajan työskentelymalleista tietotyön- ja verkostojen aikakauteen. Tulevaisuudessa menestys edellyttää i) strategista ketteryyttä ja ii) operatiivista ketteryyttä.

Miten:

Organisaatiomuutoksella tai yhteisellä päätöksellä tehdä uudella tavalla: kehittämällä markkinoinnin, myynnin ja ammattilaisten yhteispeliä. Olennaisempaa kuin oppia uutta, on kehittää yhteispeliä yhdessä tekemisen kautta. Uutta toimintakulttuuria syntyy työkalujen avulla.

Hyödyt:

Ketterän, kokonaisvaltaisesti toimivan yrityksen hyödynsaajia ovat

operatiivinen taso, johto sekä asiakkuudet. Hyödyt ovat taloudellisia, toiminnallisia ja sosiaalisia.

Avainsanat: , , , , , ,


Markku Vierula

Markku Vierula
Yrittäjä, konsultti, kirjailija, creative, kirjoittaja, luennoitsija, kouluttaja, hallitusammattilainen.


Arkistot