”Blogi, joka ei kerro sitä samaa mitä muutkin.”

Yritykset kuntoon! Case pharma

11.12.2015

Yritykset kuntoon! -blogisarja

Osa 1.

Lääkealan yrityksen siilot nurin!

Hell´s Kitchen -ohjelmasarjassa executive chef Gordon Ramsay laittaa kovalla kädellä ravintoloita kuntoon kokonaisvaltaisesti: kilpailuedun, ruokalistat, sisustuksen, henkilökunnan, palvelut ja prosessit.

Olen itse ollut kokonaisvaltaisesti samoissa tehtävissä yrityksissä: laittamassa yrityksiä kokonaisvaltaisemmalla otteella kuntoon. Tässä kirjoitussarjassa esittelen lyhyesti erilaisia haasteita ja huomiota, joita reissuilla on tullut eteen. Näin alkuun luvassa on ainakin kolme blogia.

Kirjoitussarjalla haluan osoittaa, että yrityksissä olevat  haasteet ovat monikasvoisia. Lähtökohtaisesti ne eivät ole ongelmia tietyssä osaamisalueessa, vaan ylemmällä ja laajemmalla tasolla. Tai että tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset ovat lopulta koskeneet isompaa joukkoa yrityksen toiminnoissa. Kyse on siis yhteispelin edistämisestä yrityksissä.

Yhteistä kaikille  keisseille on, että olen roudannut paikalle integraatio-työkalupakin. Mitä työkaluja sieltä sitten olen kaivanut esille, on aina tapauskohtaista. Lähtökulma on markkinoinnin, myynnin ja viestinnän yhteispelin edistäminen sekä asiakkuuksien asettaminen kaiken toiminnan keskiöön. Uskomme, että edellytykset parempaan ovat yrityksissä jo olemassa tiedollisesti, taidollisesta, taktisesti ja strategisesti. Usein vain yhteispeli puuttuu.

Vierula Consulting Oy toimii verkostossa. Professori, Aalto EE:n toimitusjohtaja Pekka Mattila on hahmotellut, että tulevaisuuden ketterällä yrityksellä on kolme tasoa: 1. yrityksen ydin 2. kumppanit 3. alihankkijat. Erityisesti Mattila korostaa kumppanien strategista roolia. Vierula Consultingin ajatuksena on rakentaa ja ylläpitää verkostoa, jonka rosterissa on erilaisilla osaamis- ja mielenkiintotaustoilla olevia ammattilaisia.

Case pharma. Siilot nurin.

Saimme kumppanini kanssa toimeksiannon kansainväliseltä lääkealan yritykseltä.

Toimeksianto kuului: i) mitä on integraatio

ii) miten yhteispeliä voisi edistää tietointensiivisellä toimialalla yrityksessä, jossa organisaatio on jaettu erillisiin siiloihin.

Jaoimme toimeksiannon kolmeen työosioon:

  1. Luennon ja keskustelun avulla haimme yritystason kautta vastauksia kysymykseen ”mitä integraatio on?”.
  2. Tämän jälkeen annoimme läksyksi syventävät tehtävät opitun ja uusien ajatusten pohjalta.
  3. Kolmannessa vaiheessa ”Integraatio kohtaa lääkeyritys X:n” iskimme yhteispelin kipupisteisiin ja pyrimme tuomaan työkaluja, joilla brand managerit ja CAM:it saavat kaiken mahdollisen tiedon ja tuen organisaatiosta. Kävimme myös integraation näkökulmasta annetut vaiheen 2 tehtävät läpi.

Brand managerien ja CAM:ien vastuulla on tuotteiden kaupallinen edistäminen ja lanseeraukset. Kuten pharmaa tuntevat tietävät, market access, medical jne. yksiköt toimivat toimivat vahvasti erillisinä, siiloutuneina yksiköinä. On yrityksen etu, että kaikki tieto, taito ja osaaminen on organisaation käytettävissä. On luotava arvoketjuja ja toimintamalleja, joiden avulla koko yritys tukee ammattilaisia, jotka ovat kaupallisessa vastuussa ja jotka tekevät yhteistyötä muun muassa potilasjärjestöjen ja mielipidevaikuttajien kanssa.

Työpajan lopputulos oli, että yritys löysi yhteistyötä edistävän näkemyksen kulttuurisen muutoksen aikaansaamiseksi sekä loi uuden työkalun yhteispelin edistämiseksi. Myös prosessi yhteispelin edistämiseksi jatkuu yrityksessä. Kyse ei siis ollut vain oppimisesta, vaan uuden ajattelu- ja toimintatavan luomisesta, yhteisen osaamisen kehittämisestä.

Työkalut:

* integraation määritelmä + sen kahdeksan ulottuvuutta

* viestintästrategia

* lähtötasoanalyysi

Metodit: luento, koulutus ja työpaja

 

Yritykset kuntoon!

–kirjoitussarja jatkuu….

Avainsanat: , , , , , ,


Markku Vierula

Markku Vierula
Yrittäjä, konsultti, kirjailija, creative, kirjoittaja, luennoitsija, kouluttaja, hallitusammattilainen.


Arkistot