”Blogi, joka ei kerro sitä samaa mitä muutkin.”

Pk-sektoria uhkaa homeongelma

25.5.2016

Suomesta on tullut luokkayhteiskunta. Ainakin suomalaisten yritysten osalta.

Ne ovat vakavalla tavalla jakautuneet kahteen ryhmään.

Toisaalla ovat uudet toimijat, start-up –yritykset. Toisaalla puolestaan se iso joukko perinteisiä suomalaisia yrityksiä, jotka toimivat PK-sektorilla.

 

Start-up -toimijat ovat jo lähtökohdiltaan syntyneet moderniin toiminta- ja kilpailuympäristöön. Niiden liikeideat, toimintamallit ja ansaintalogiikat ovat vahvasti ajassa ja ajan hengessä. Osaltaan ne ovat niitä malleja myös luoneet.

Toisessa ryhmässä ovat perinteiset yritykset. Valtaisa joukko jo markka-aikana syntyneitä yrityksiä, jotka ovat olleet rakentamassa ja kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa, tarjonneet työpaikkoja ja maksaneet Suomi-nimisen demokratian taloudellista ja henkistä hyvinvointia. Mutta aika on ajanut niiden ohi. Ne juhlat on nyt juhlittu.

Herra pääsihteeri

Edustatte Digitalist Network -nimistä liikettä, jonka missiona on digitalisoida Suomi ja suomalaiset yritykset. Olette saaneet mukaan ison joukon yrityksiä ja ammattilaisia eri tasoilta. Toimijoita, joille digitaalisuus on ollut mahdollista ja jotka ovat sitä halunneet kehittää ja edistää. Onnittelut erinomaisesta toiminnasta.

Vuoden 2016 teemaksi olette ottaneet ”puheen sijasta tekoihin” -siirtymisen.

Nyt pyydän, että siirrätte katseen myös perinteisten PK-yritysten suuntaan.

Poliittisilla ja taloudellisilla päätöksillä sekä työmarkkinajärjestöjen ratkaisuilla tuetaan näiden yritysten kilpailuedellytyksiä. Varsinaisesta kilpailukyvystä on jokaisen yrityksen huolehdittava itse. On luotava organisaatioita, jotka ottavat mallia start-up yrityksistä. On uudistettava toimintamalleja ja löydettävä uusia ansaintakeinoja. On muistettava, että jatkuva kulujen höylääminen ei johda kasvuun. Voidakseen toimia uudella tavalla, tarvitaan uutta ajattelua.

Vertauskuvallisesti voidaan kiteyttää, että ilman näitä välttämättömiä toimenpiteitä mainitut yritykset ja organisaatiot törmäävät ”homeongelmaan.” Tarkoitan tällä sitä, että ilman vaadittavia muutoksia, transformaatiota kuten myös sanotaan, ne vahingoittavat omaehtoisesti omaa toimintaansa sisältä käsin. Aivan kuten homeongelmien kohdalla, varhainen puuttuminen on tärkeää vakavampien ongelmien välttämiseksi. Mikäli rakenteita joudutaan purkamaan, on se usein jo liian myöhäistä.

Herra pääsihteeri

Digitaalisuus tulee kaikkeen ja kaikkialle. Se tulee kansainvälisen kilpailun kautta. Digitaalisuus tulee kaikille toimialoille: se tulee yrityksen kilpailijoiden kautta, se tulee pikseli kerrallaan.

Herra pääsihteri

Pk-yritykset ovat yhteiskuntamme keskeisiä toimijoita.

On äärimmäisen tärkeää, että yhteiskunta päätöksillään tukee yritysten kilpailukykyä. Se on tärkeää yritysten kannalta, niiden omistajien kannalta, se on tärkeää työntekijöiden ja työpaikkojen kannalta.

Lähtökohdat kehittämiselle ovat erinomaiset. Perinteisissä toimijoissa sekä niissä työskentelevissä työntekijöissä on paljon teknistä, tiedollista ja taidollista osaamista. Hallittu siirtyminen tietotyön ja verkostoissa toimimisen aikakauteen vaatii organisatorisia muutoksia ja yhteispelin kehittämistä. Menestyminen edellyttää aina sarjan onnistumisia. Hyvään alkuun pääsee siirtämällä piirtoheittimen neuvotteluhuoneesta varastoon. Näin myös neuvotteluhuone näyttäytyy designiltaan astetta modernimpana.

Muutoksessa onnistuminen on tärkeää myös suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen kannalta. Kyse on siis myös Suomesta, herra pääsihteeri. Onnistutaanpa muutoksessa tai ei, lopputuloksella on dramaattiset vaikutukset.

Toivon, että edustamanne Digitalist Network ryhtyy heti kaikin mahdollisin keinoin viemään eteenpäin digitalisoitumisen aatetta myös perinteisen PK-sektorin osalta.

– Pikseli kerrallaan, kuten Te asian ilmaisette.

Kirjoitus on julkaistu aiemmin http://digitalistnetwork.com/herra-paasihteeri-ville-tolvanen/

Avainsanat: , , , , , ,


Markku Vierula

Markku Vierula
Yrittäjä, konsultti, kirjailija, creative, kirjoittaja, luennoitsija, kouluttaja, hallitusammattilainen.


Arkistot