”Blogi, joka ei kerro sitä samaa mitä muutkin.”

Miksi viestijät eivät viesti viestinnästä?

16.12.2016

Viestintä markkinoinnillistuu ja markkinointi viestinnällistyy. Markkinoinnin kummitädiksi kutsuttu Siksi markkinointia –hankkeen keulahahmo Anne Korkiakoski pohjusti ProComin pikkujoulut. Korkeakoski puhui markkinoinnista ja sen roolista viestinnän ammattilaisten näkökulmasta: muun muassa siitä mitä viestintä voisi oppia markkinoinnilta.

Korkeakoski on aiemmin työskennellyt Koneen markkinointi- ja viestintäjohtajana sekä markkinointi- ja viestintätoimiston johdossa. Puheessaan hän yllytti ja kannusti viestintää viestimään ponnekkaammin merkityksensä johdolle. Hänen mukaansa tämä tapahtuu puhumalla numeroin sekä myymällä viestinnän johdolle liiketoiminnan kehittämisen kannalta.

Valtaa organisaatioissa käyttävät ne, jotka ovat taitavia viestijöitä.

Siksi markkinointia -hankkeen ydinsanoma on, että menestyäkseen taloudellisesti Suomi tarvitsee markkinointia. Kansainvälisessä kilpailussa menestymisellä on suora yhteys myös hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen.

Tiivistettynä kummitädin sanoma oli, että

  • viestinnän pitää ottaa paikka strategisena toimijana,
  • kompetenssi yleisesti arvioiden aseman haltuun ottamiseksi on jo olemassa,
  • viestinnän ammattilaisten on kyettävä myymään merkityksensä johdolle,
  • valtaa organisaatioissa käyttävät ne, jotka ovat taitavia viestijöitä,
  • ilman kykyä viestiä ei teknisellä osaamisella ja härpäkkeillä ole mitään roolia,
  • suomalaiset osaavat innovoida, mutta kaupallistaminen on haaste ja
  • vastakkainasettelun aika markkinoinnin ja viestinnän välillä on ohi

Alustuksen jälkeen ProComin pikkujoulut jatkuivatkin vireän keskustelevissa tunnelmissa. Eittämättä kielenkantoja osaltaan kirvoitti Korkiakosken ajatuksia herättävä esitys. Myös sosiaalinen media oli mukana keskustelussa.

ProComin pikkujoulut - markkinointi

Sosiaalisessa mediassa, muun muassa Twitterissä käytyä keskustelua löytää aihetunnisteilla @ProComRy #siksimarkkinointia #joulukattojenyllä @annekorkiakoski @viestijät

 

Kirjoitus löytyy myös osoitteesta viestijat.fi


Markku Vierula

Markku Vierula
Yrittäjä, konsultti, kirjailija, creative, kirjoittaja, luennoitsija, kouluttaja, hallitusammattilainen.


Arkistot