”Blogi, joka ei kerro sitä samaa mitä muutkin.”

Tuottavuuden kehittämiseen tarvitaan rohkeita, kyvykkäitä ja luovuuteen kannustavia johtajia

28.6.2024

Keskustelussa yritysten surkeasta tuottavuudesta eräs olennainen näkökulma on jäänyt ulkopuolelle: uuden arvon luominen. Emeritusprofessori Matti Pohjola toteaa napakasti (SK 16/24): ”Talouden tuotannon arvo ei yleensä kasva, jos tehdään samaa vanhaa. On keksittävä uusia ideoita, jotka jalostuvat uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

Pk-yritysten kasvuhalut ovat vaatimattomalla tasolla: vain 6 % pyrkii kasvamaan. Lukemat ovat pysyneet samalla tasolla vuosia, suhdanteista riippumatta. ETLAn selvitysten mukaan mittelstand-toimijat kaipaavat tukea innovaatioiden kehittämiseen. Jämähtäminen koskee tilastojen valossa myös suuria yrityksiä. Ongelmat ovat kroonisia.

Erään tutkimuksen mukaan noin 60 % yrityksistä sanoo kehittäneensä toimintaansa. Valtaosa yritysten ponnisteluista on kuitenkin hienosäätöä, marginaalista kehittämistä. Sen seurauksena yritykset tarjoavat uudelleen paketoituna sitä samaa.

Näin toimien ei synny uutta arvoa. Pelataan nollasummapeliä. Kehittäminen perustuu toimialojen tuttuihin lainalaisuuksiin ja kilpailijoiden toimien seuraamiseen. Kehittämistä ohjataan vanhoilla numeroilla. Ajatellaan, että tutut kaavat tuottavat menestystä. Tätä ajattelua kutsutaan termillä dominantti logiikka. Sillä tarkoitetaan toimintaa, jossa toistetaan niitä malleja, jotka ovat aiemmin osoittautuneet menestyksekkäiksi. Uudet bisnesideat jäävät näin tutkan ulottumattomiin.

Missä siis vika?

Olemme hyvin koulutettu, onnellinen kansa. Liiketoiminnan tekemisen perusedellytykset ovat kunnossa. Yrityksissä ja yliopistoissa on valtavasti erilaista osaamista. Valtio jakaa vuosittain miljardiluokan yritystukia. Silti suomalaiset yritykset ovat ylikoulutettuja alisuorittajia.

Mitä jos syy onkin johtajissa?, pohti toimittaja Teemu Luukka (HS 11.3.): ”Suomen tuottavuus ei ole noussut muun muassa siksi, että yritysjohtajat eivät ole keskimäärin uskaltaneet riittävästi investoida kotimaassa eivätkä etenkään uusiin tuotteisiin”.

Onkin perusteltua kysyä, onko johtajien ja omistajien ajattelu vaadittavalla tasolla?

Kasvu syntyy luomalla merkittävää uutta. Jotta näin tapahtuisi, pitää ajatella uudella tavalla. On ajateltava asioita, joita ei vielä ole ajateltu. Tarvitaan kykyä nähdä uudesta näkökulmasta, rohkeutta haastaa nykyinen ajattelu. Puhutaan sinisen meren ajattelusta. Siinä ratkaisut eivät löydy jo olemassa olevilta markkinoilta, vaan uusien tuotteiden kehittämisestä ja uusien markkinoiden luomisesta. Ajatuksena on, että verinen kilpailu ei ole vääjäämätöntä, vaan uudet ideat löytyvät asiakkaiden tyydyttämättömistä tarpeista, markkinalähtöisesti.

Missä ovat ne yritykset, joilla on kykyä ja rohkeutta lähteä luomaan uusia ajatus- ja toimintamalleja – sekä luomaan merkittävää uutta?

Jari A.T. Laine, Senior Business Advisor, Salo
Markku Vierula, konsultti, tietokirjailija, Helsinki

 


Markku Vierula

Markku Vierula
Yrittäjä, konsultti, kirjailija, creative, kirjoittaja, luennoitsija, kouluttaja, hallitusammattilainen.


Arkistot